Bezoek de beurs

19 - 20 oktober 2024 | Flanders Expo Gent | 10:00 – 17:00 uur

Tweede verblijf in Tsjechië

Vakantiehuis in het mooie Tsjechië

Wat komt er kijken bij de koop van een tweede verblijf in Tsjechië?

Internationaal dubbele belastingheffing?

Wanneer een niet-inwoner van Tsjechië een vakantiewoning in Tsjechië kopen, dan leidt dit in beginsel tot dubbele belastingheffing. In uw woonland betaalt u krachtens het woonplaatsbeginsel namelijk belasting op uw wereldinkomen. Aangezien uw tweede woning in Tsjechië onderdeel is van uw wereldinkomen, geeft u deze aan in de belastingaangifte in uw woonland. Daarnaast zal Tsjechië ook belasting willen heffen op deze woning, omdat deze zich op Tsjechisch territorium bevindt.

Dit betekent dat u als niet-inwoner van Tsjechië te maken krijgt met Tsjechische belastingheffing op uw daar gelegen tweede woning. Ter voorkoming van deze dubbele heffing, maken landen doorgaans onderling (bilaterale) afspraken over de verdeling van de heffingsbevoegdheid. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een belastingverdrag, waarin staat welk land over welke inkomstenbronnen belasting mag heffen. Over het algemeen wordt de heffingsbevoegdheid van onroerend goed toegewezen aan het land waar dit is gelegen. Dit betekent dat u als niet-inwoner van Tsjechië in Tsjechië belasting betaalt op uw daar gelegen vakantiewoning.

Belastingheffing over de Tsjechische vakantiewoning

Aankoop
In Tsjechië wordt bij de verkoop van een woning overdrachtsbelasting geheven. In tegenstelling tot Nederland betaalt in Tsjechië de verkoper deze belasting. De verkoper is dan 3% overdrachtsbelasting verschuldigd op de getaxeerde waarde van het onroerend goed.

Bezit
Tsjechië kent geen vermogensbelasting. Wel kent Tsjechië twee belastingen op het bezit van onroerend goed, namelijk een belasting op grond en een belasting op gebouwen. De grondbelasting wordt geheven bij de eigenaar van het betreffende stuk grond. De belasting op gebouwen is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw. De belastinggrondslag is voor deze belasting niet de waarde van het gebouw, maar de grootte van het gebouw.

Verhuur
De inkomsten uit verhuur van onroerend goed zijn in Tsjechië belast met inkomstenbelasting. De werkelijk gemaakte kosten mogen in aftrek gebracht worden op de bruto verhuurinkomsten. Echter, de eigenaar/verhuurder mag ook kiezen voor een forfaitaire aftrek van 30%.

Verkoop
Voordelen verkregen uit de verkoop van onroerend goed zijn volgens het Tsjechische belastingrecht onderworpen aan inkomstenbelasting tegen een tarief van 15%. Deze vermogenswinsten vallen onder de categorie ‘inkomsten uit vermogen’ of de categorie ‘overige inkomsten’. Ten aanzien van onroerend goed kent het Tsjechisch belastingrecht echter twee uitzonderingen. De eerste  uitzondering ziet op de vermogenswinsten behaald bij verkoop van de primaire woning en de tweede uitzondering ziet op de verkoopwinst bij panden die niet als primaire woning worden gebruikt. Let op: de verkoper is 3% overdrachtsbelasting verschuldigd over de getaxeerde waarde van de woning.

Schenken
Wanneer de niet-Tsjechische eigenaar van een tweede woning in Tsjechië deze woning schenkt, is er Tsjechische schenkbelasting verschuldigd. Deze belasting wordt namelijk geheven op de gratis verwerving van goederen, anders dan verwerving via erfenis. Degene die de woning geschonken krijgt, oftewel de begunstigde, dient deze belasting te voldoen. Op grond van de Tsjechische wet zijn de begunstigden verdeeld over drie categorieën, afhankelijk van hun relatie tot de schenker. Begunstigden in de eerste twee categorieën – onder andere echtgenoten, kinderen en ouders – zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Erven
Bij het overlijden van de eigenaar van onroerend goed gelegen in de Tsjechische Republiek, wordt erfbelasting geheven van de erfgenamen. De erfgenamen zijn verdeeld over drie categorieën, afhankelijk van hun relatie tot de overledene. Deze categorieën komen overeen met de categorieën voor de schenkbelasting.


Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws van de Second Home Beurs. Of ontvang wekelijks het laatste woningaanbod in je mailbox. Je kunt je op elk moment eenvoudig afmelden.Aanmelden