Bezoek de beurs

9 - 10 maart 2024 | Flanders Expo Gent | 10:00 – 17:00 uur

Een huis verhuren in Nederland

Verhuurinformatie

Tweede verblijf in Nederland verhuren: Wat moet u weten?

Steeds meer mensen zien de aankoop van een recreatie­ woning als belegging. Daarbij wordt de woning na aankoop volledig of gedeeltelijk beschikbaar gesteld voor verhuur. Afhankelijk van uw wensen hieromtrent, zijn er over het algemeen drie opties:

  1. Een garantierendement
  2. Een gegarandeerd minimum rendement (ondergrens)
  3. Daadwerkelijke verhuuropbrengst

Bij optie 1 is veelal geen of zeer beperkt eigen gebruik van de woning mogelijk en kiest u voor de maximaal mogelijke zekerheid van uw investering. Alle mogelijke fluctuaties in huuropbrengsten gaan aan u voorbij. U krijgt de garantie dat de recreatiewoning een vaste omzet genereert en ontvangt een vooraf met u overeengekomen bedrag. Vaak betreft dit een netto bedrag, waarbij de parkkosten e.d. (grotendeels) voor u worden voldaan. Het garantierendement, van vaak 5 à 6 procent over de aankoopsom van de woning, kan een looptijd hebben van 5, 10 of zelfs 15 jaar.

Bij optie 2 kiest u voor de zekerheid dat de recreatiewoning een ondergrens aan omzet genereert. De ondergrens (van bijvoor­ beeld 3 procent) wordt vervolgens vermeerderd met een varia­ bel deel, welke voortvloeit uit het bezettingspercentage (dat mogelijkerwijs hoger uitkomt dan het geboden vaste rendement!).

Indien u zelf ook gebruik wenst te maken van uw woning en derhalve meer flexibiliteit wenst, kunt u kiezen voor optie 3. Hierbij krijgt u de daadwerkelijke verhuurinkomsten op uw rekening gestort.
De mogelijkheden verschillen per park. Het is verstandig uw wensen hieromtrent kenbaar te maken aan een specialist in recreatief vastgoed, zodat er voor u naar passende parken/ projecten kan worden gezocht.

Verhuur- en beheerovereenkomst

De afspraken met betrekking tot de verhuur en het beheer worden vastgelegd in overeenkomsten tussen u als eigenaar en de partijen die op het park actief zijn als beheerder en/of verhurende partij. Hierin staan ook de provisies vermeld die berekend worden door deze partijen. Houd rekening met een provisie van 20 procent over de huursom voor de verhuur­ organisatie en 5 procent voor het beheer. Uiteraard verschilt dit per park. Huurpenningen kunnen maandelijks of per kwartaal achteraf worden uitgekeerd.

Omzetbelasting en teruggave

De aankoop van een nieuwe, nog niet in gebruik genomen recreatiewoning is in beginsel belast met 21 procent btw. Deze btw kan worden teruggevorderd bij verhuur. Teruggave van de btw kan alleen als er sprake is van ondernemerschap. Dit kan zowel vanuit een bedrijf als vanuit een privépersoon. Het exploiteren van een recreatiewoning kan voor de omzet­ belasting worden aangemerkt als ondernemerschap. De belastingdienst stelt hierbij dat de woning minimaal 140 dagen per jaar beschikbaar moet worden gesteld voor de verhuur. Wanneer de woning gedeeltelijk voor de verhuur wordt aangekocht en gedeeltelijk voor eigen gebruik, kunt u de btw gedeeltelijk terugvragen bij de belastingdienst. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een omzetbelastingnummer aangevraagd te worden bij de belastingdienst. Een inschrijving bij  Koophandel is niet noodzakelijk.  Indien de omzetbelasting bij de levering van een woning wordt teruggevraagd, dient u rekening te houden met een zoge­naamde herzieningsperiode van 10 jaar waarin de woningfiscaal wordt gevolgd. Wanneer de woning tijdens deze periode de Kamer van kosten) in aftrek gebracht mag worden. Dit geldt niet voor de kosten welke betrekking hebben op privégebruik van de woning.

Inrichting bij verhuur

Doorgaans stelt de verhuurorganisatie bepaalde eisen aan het inventaris van de recreatiewoning bij verhuur. Bij nieuw­ bouw woningen is het veelal verplicht om een verhuurpakket af te nemen. Hierbij is alles afgestemd op het doel om de huurder een zo comfortabel mogelijk verblijf te kunnen bieden, zonder daarbij de duurzaamheid uit het oog te ver­ liezen. Indien u een bestaande woning aankoopt die op dat moment niet verhuurd wordt, dient u wellicht aanpassingen te doen. Informeer hiernaar bij de desbetreffende verhuur­ organisatie voordat u tot aankoop overgaat.

 


Bron: Vakantiemakelaar

Meer informatie