Bezoek de beurs

19 - 20 oktober 2024 | Flanders Expo Gent | 10:00 – 17:00 uur

Een huis in Nederland financieren

Informatie over financieren

Financieren van een tweede verblijf in Nederland

Financieren van een tweede verblijf in Nederland

Of het nu gaat om uw eigen vakantiegevoel of om een renderend beleggingsobject: investeren in een vakantiehuis is vaak de culminatie van een langgekoesterde wens. Gelukkig is deze wens in Nederland meestal prima te financieren en snel te regelen. Zo zijn er verschillende vormen van financiering mogelijk, zoals:

  • een hypotheek op de vakantiewoning zelf, en/of
  • een hypotheek verhogen op uw huidige woning verhogen, en/of
  • een normaal krediet, en/of
  • een overwaarde hypotheek, en/of
  • uw eigen spaargeld.

Het financieren van vakantiewoningen is een specialisme. Een goede hypotheekadviseur weet de benodigde financiële ruimte dan ook te vinden door het slim combineren van twee of meer verschillende financieringsvormen. De meest gebruikte financieringsvorm (of gecombineerde vorm) maakt gebruik van een hypotheek op de vakantiewoning zelf. Hieronder gaan we dan ook dieper in op deze financieringsvorm.

Financieren van uw tweede verblijf via een hypotheek op de woning zelf

Als u met een financieringsverzoek aanklopt bij een bank gaat de bank simpelweg rekenen. Een ogenschijnlijk eenvoudige som van 1) wat levert het hen op en 2) wat is het risico. Goed om te weten is dat alle banken in principe letten op dezelfde zaken, maar dat iedere bank wel zijn geheel eigen berekening maakt. Met zijn eigen minimum, maxima en basisvoorwaarden voor iedere variabele. Maar alle banken kijken eerst óf u überhaupt in aanmerking komt voor een hypotheek.

1. Kan ik een hypotheek krijgen?

Banken letten voor deze beslissing op 3 aspecten: uw inkomen, de bouwaard van de woning en de grond waar het op staat.

Inkomen. Hoeveel een bank bereid is u te lenen hangt voor een groot deel af van de hoogte van uw inkomen. Maar ook hoe de bank tegen uw lopende verplichtingen aankijkt, zoals uw huidige hypotheekbetalingen of huurlasten. En stel dat u de nieuwe woning wilt gaan verhuren, mag u de geschatte huuropbrengsten wel of niet meetellen met uw inkomen?

Bouwaard. Bij het wel of niet accepteren van een vakantiehuis als onderpand let de bank op bepaalde kenmerken van het huis. Hiervoor is een taxatie vereist. Is de woning van steen en heeft het een vaste fundering? Daar hebben alle banken vertrouwen in. Is het een chalet, bijvoorbeeld een te verplaatsen stacaravan? Dat vinden de meeste banken minder prettig.

En wat als het een tussenvorm is? Een woning of chalet van houtskeletbouw of wagenskeletbouw, wel of niet op een betonnen fundering, met of zonder een vaste aansluiting op voorzieningen? Hier maakt iedere bank zijn eigen afweging in.

Grond. Is of wordt de grond waar de woning op staat uw eigendom? Dat vinden alle banken uitstekend. Valt de grond onder Erfpacht? In dat geval zullen de meeste banken eisen dat de hypotheek afgelopen moet zijn binnen de lopende erfpacht periode. Gaat het om huurgrond met een korte huurperiode (ook al wordt deze automatisch verlengd)? Dit is voor banken te onzeker en wordt dan ook niet gefinancierd.

2. Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

Als eenmaal duidelijk is dát een hypotheek mogelijk is wordt gekeken naar de hoogte van de mogelijke financiering. De precieze berekening kan ook hier weer per bank verschillen. De hoogte van de financiering wordt uitgedrukt in een percentage van de marktwaarde van de woning, zoals vastgelegd in een recent taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden).

Eigen gebruik. Is de vakantiewoning volledig bedoeld voor uw eigen gebruik? In België kan er dan tot maximaal 90% van de woning worden gefinancierd op basis van het de waarde van het onderpand (de vakantiewoning). Dit betekent dat u altijd minimaal 10% van de koopprijs en de kosten koper zelf moet betalen.

Beleggingsobject. Is de woning bedoelt als een beleggingsobject? Dus om commercieel te verhuren via permanente verhuur aan een huurder of verhuur via een parkbeheer? Dan is de maximaal mogelijke financiering 75%.

Incidentele verhuur. Zal de woning niet zozeer structureel maar wel incidenteel worden verhuurd? Bijvoorbeeld voor een aantal weken per jaar? Aan de ene kant betekent dit dat het financieringsplafond tegen de 90% blijft.

3. Wat zijn de voorwaarden van de hypotheek zelf?

Als de hoogte van de gewenste en mogelijke financiering eenmaal is bepaald maakt u afspraken over de aflossing. Per bank (en afhankelijk van de antwoorden op de eerdere vragen) zijn er ook hierin verschillende mogelijkheden. De twee belangrijkste afspraken gaan over de looptijd van de hypotheek en de soort hypotheek.

Looptijd. De maximale looptijd die u bij een Nederlandse of Belgische bank zult krijgen is 30 jaar. Sommige banken staan echter ook een kortere looptijd toe. Houd er wel rekening mee dat u op het einddatum van het krediet maximum 65 jaar mag zijn. 

Hypotheeksoort. U heeft tegenwoordig de keuze tussen verschillende soorten hypotheken

 

Met dank aan Laurens Huisman, www.uwfinancieringsadviseur.nl

Meer informatie