Bezoek de beurs

15 - 16 oktober 2022 | Flanders Expo Gent | 11:00 – 18:00 uur

Veranderingen voor belasting tweede verblijf in buitenland

Vanaf het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) verandert de regelgeving voor de belastingaangifte van een tweede verblijf in het buitenland. Voortaan krijgt een buitenlands tweede verblijf een Belgisch kadastraal inkomen, op basis waarvan de belastingen worden berekend.

Onroerende inkomsten uit tweede verblijf

Veel Belgen hebben een vakantiewoning in het buitenland, waaruit ze onroerende inkomsten halen. Het is verplicht om deze aan te geven in de jaarlijkse personenbelasting. Tot eind 2021 werden buitenlandse onroerende inkomsten anders behandeld dan onroerende inkomsten uit een tweede verblijf in België:

Tweede verblijf in België
Het volstond om het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) in te vullen in de aangifte, ongeacht of je het tweede verblijf zelf betrok of verhuurde. De onroerende inkomsten werden berekend op basis van het geïndexeerde KI x 1,4 (met aftrek van interesten van leningen).

Tweede verblijf in het buitenland
·        Betrok je zelf het tweede verblijf, dan moest je de brutohuurwaarde (i.e. huurinkomsten die je zou ontvangen als je het pand een heel jaar verhuurde) aangeven, verminderd met de belasting die je in het buitenland betaalde op het onroerend goed;
·        Verhuurde je het tweede verblijf, dan moest je de werkelijk ontvangen huurinkomsten aangeven, verhoogd met de eventuele huurvoordelen en verminderd met de belasting die je in het buitenland betaalde op het onroerend goed.

Veroordeling door het Europese Hof van Justitie

Door deze ongelijke behandeling tussen een tweede verblijf in België en een buitenlands tweede verblijf werd de Belgische overheid meermaals veroordeeld door het Europese Hof van Justitie. De reden is dat taxatie op basis van KI gunstiger is dan op basis van brutohuurwaarde of huurinkomsten. Fiscaal gezien kon het dus interessanter zijn om te investeren in een tweede verblijf in België dan in een buitenlands tweede verblijf. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat België hierdoor het vrij verkeer van kapitaal binnen Europa belemmerde. Dit leidde tot een veroordeling met boete en dwangsom. Daarom paste België zijn wetgeving aan. Sinds januari 2022 moet je enkel nog het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van je buitenlands tweede verblijf aangeven, of je er nu zelf woont of het verhuurt.

Belasting op basis van KI
Voor een buitenlands tweede verblijf moet je vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) het KI aangeven in de personenbelasting, dus niet langer de brutohuurwaarde of de werkelijk ontvangen huurinkomsten. De fiscus zal het KI van het tweede verblijf bepalen. Je kan het buitenlandse KI terugvinden op de website MyMinfin. Als je niet akkoord gaat met het toegekende KI, kan je gedurende 2 maanden een bezwaarschrift met een tegenvoorstel indienen. Tegen 2022 hoopt de fiscus klaar te zijn met het toekennen van een KI aan alle buitenlandse onroerende goederen. In principe moet je op eigen initiatief de fiscus inlichten dat je een buitenlands tweede verblijf bezit en de nodige gegevens hierover bezorgen. Op basis hiervan zal de ficus het KI bepalen dat je kan gebruiken in je belastingaangifte.

Voor de berekening van de belasting zijn de onroerende inkomsten gelijk aan het geïndexeerde KI x 1,4 (met aftrek van interesten van leningen). Je mag dus de belastingen die je in het buitenland betaalde niet meer aftrekken. Toch heeft dit relatief weinig fiscale gevolgen. Als je je buitenlandse tweede verblijf aangeeft in de personenbelasting, zal je hier niet per definitie op belast worden in België. Dit komt doordat België met veel landen (bv. Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Nederland,…) dubbelbelastingverdragen afgesloten heeft, waarbij doorgaans het land van ligging van het onroerend goed heffingsbevoegd is. Dat land belast dan het betreffende onroerende inkomen en in België geldt een belastingvrijstelling voor dit inkomen.

Er is echter een beperkte fiscale impact doordat België volgens het dubbelbelastingverdrag het buitenlands onroerend inkomen vrijstelt met progressievoorbehoud. Het buitenlands onroerend inkomen wordt dus vrijgesteld maar er wordt toch rekening mee gehouden om het (progressief) belastingtarief op al je andere in België belastbare inkomsten te bepalen. Als je tweede verblijf ligt in een land waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, zal de Belgische belasting die proportioneel op dit buitenlands onroerend inkomen betrekking heeft worden gehalveerd.

Ben je opzoek naar een vakantiewoning, bekijk het aanbod online.

 

Gerelateerde berichten

Bekijk

Hoe financier je een tweede verblijf?

Elk jaar koopt gemiddeld één Belg op vijf een tweede verblijf. Overweeg je ook om je geld te investeren in vastgoed? Dan kan het interessanter zijn om een hypothecaire lening af te sluiten in plaats van de woning te financieren met spaargeld of beleggingen.  

Bekijk

Vakantiewoning: de ideale manier om rendement te halen?

De laatste jaren is er steeds meer interesse voor een tweede woning, vooral bij mensen tussen 35 en 65 jaar. Ze kiezen niet enkel meer voor landen met een aangenaam klimaat en veel zon zoals de toppers Spanje, Frankrijk en Italië.

Bekijk

Gambia: onbekend maakt onbemind

Op het moment dat je besloten hebt te investeren in een tweede huis, denk je niet snel aan Gambia. Ook op de Second Home beurs hoor ik vaak; ‘oei, dat is ver weg!’. Vaak bedoelen bezoekers dan nog niet eens letterlijk ver weg, maar ‘ver van mijn bed’. Vaak zien mensen Afrika als een land, terwijl het werelddeel groter is dan Amerika, Europa, India, China en Japan bij elkaar. Bij velen trekt het avontuur wel, maar zij laten zich verhinderen door vooroordelen en ongegronde angst.  

Bekijk

Second Home Expo TV special

Medio april wordt de Second Home TV special - Alle Mogelijkheden voor een 2e verblijf - uitgezonden op Kanaal Z. Tijdens deze special krijgen kijkers een kijkje in de dagelijkse werkzaamheden van een makelaar.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws van de Second Home Beurs. Of ontvang wekelijks het laatste woningaanbod in je mailbox. Je kunt je op elk moment eenvoudig afmelden.Aanmelden